Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4 jest gminną samorządową jednostką organizacyjną kultury działającą na terenie Gminy Kobylnica. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Kobylnicy oraz 3 filie: w Kawkowie, Sycewicach i we Wrzącej.

Podstawę prawną działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),

3. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, określający  w sposób szczegółowy jej organizację oraz cele i zadania.

Gminna Biblioteka Publiczna działa na rzecz mieszkańców gminy. Do jej najważniejszych zadań należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców

- udostępnianie na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych oraz czasopism

- prowadzenie wymiany międzybibliotecznej

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego

- organizowanie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

-  współdziałanie  z  innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców.


 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6627

Utworzono dnia: 07.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna